Kunstig intelligens (AI) kan sagtens bruges til at skrive tekster på dansk


I dagens blogindlæg vil vi kigge nærmere på, hvorvidt kunstig intelligens (AI) kan bruges til at skrive tekster på dansk. Dette er et emne, der har vakt stor debat de seneste år, og det er tydeligt, at der er mange meninger om dette emne.

På den ene side siger nogle, at AI kan sagtens bruges til at skrive tekster på dansk – faktisk er det blevet mere og mere almindeligt at se AI-drevne tekster på nettet. På den anden side siger andre, at AI ikke er i stand til at forstå den kompleksitet og nuancer som findes i sproget, og derfor ikke egner sig til opgaver som fx produktbeskrivelser eller SEO-tekster.

Som altid vil vi forsøge at give dig et nuanceret billede af situationen, så du selv kan tage stilling til spørgsmålet: Kan man bruge kunstig intelligens (AI) til at skrive tekster på dansk?

Hvad er kunstig intelligens (AI)?

Før vi kan gå dybere ned i spørgsmålet om, hvorvidt kunstig intelligens (AI) kan bruges til at skrive tekster på dansk, så lad os først definere, hvad AI egentlig er. 

Ifølge Wikipedia er kunstig intelligens “en afdelinger af computer science der beskæftiger sig med at udvikle datamaskiner der kan automatisk genkende og tolke forskellige slags input”. 

Det vil sige, at kunstig intelligens handler om at lave datamaskiner, der selv kan forstå og tolke information – altså noget der minder meget om det menneskelige hjerne.

Hvordan fungerer kunstig intelligens (AI)?

Nu vi ved, hvad kunstig intelligens (AI) er, lad os se nærmere på, hvordan det fungerer. 

Som vi sagde ovenfor handler AI om at lave datamaskiner, der selv kan forstå og tolke information – altså noget der minder meget om det menneskelige hjerne. 

For at gøre dette bruger man en teknik kaldet “maskinlæring”. Maskinlæring er en type af kunstig intelligens, der giver computere evnen til automatisk at forbedre deres ydeevne på et givet opgave uden eksplicit programmering. 

Med andre ord betyder dette, at jo mere information en computer får ind, jo bedre bliver den til selv at forstå og tolke denne information – ligesom det menneskelige hjerne.

Hvorfor er kunstig intelligens (AI) relevant for skrivning af tekster på dansk?

Nu vi ved, hvad kunstig intelligens (AI) er, og hvordan det fungerer, lad os se nærmere på, hvorfor AI er relevant for skrivning af tekster på dansk. 

For at svare på dette spørgsmål må vi først forstå, hvordan tekster bliver skrevet i dag. I mange tilfælde bliver tekster skrevet af mennesker – altså professionelle skribenter eller oversættere. Disse mennesker har ofte en dybdegående forståelse for et bestemt emne eller en bestemt type tekst, og de ved derfor præcis, hvordan de skal formulere sig for at ramme målgruppen. 

I andre tilfælde bliver tekster dog også skrevet af datamaskiner – altså computere med kunstig intelligens (AI). Computeren bruger her maskinlæring til selv at lære at forfatte den ønskede type tekst. Pga. den store mængde data som computerne har adgang til – samt deres evne til hurtigt at analysere disse data – kan AI-drevne datamaskiner ofte generere mere nøjagtige og relevante resultater end menneskelige skribenter. 

Derudover kan AI-drevne datamaskiner også producerer flere forskellige versioner af samme tekst – alt efter behov – pga. deres evne til hurtigt at analysere store mængder data. Dette gør dem særligt effektive i forbindelse med opgaver som fx produktbeskrivelser eller SEO-tekster, da der ofte er behov for mange forskellige versioner af samme teks.

Er kunstig intelligens (AI) det rigtige valg for alle tekster?

Det er ikke helt nemt at give et entydigt svar på spørgsmålet om, hvorvidt kunstig intelligens (AI) er det rigtige valg for alle tekster. Som vi har set ovenfor, har AI-drevne datamaskiner mange fordele i forhold til menneskelige skribenter – især når det kommer til opgaver som fx produktbeskrivelser eller SEO-tekster. 

På den anden side kan AI ikke altid matche menneskers evne til at forfatte mere kreative og personlige tekster – fx essays, noveller eller digte. Dette skyldes dels at computere endnu ikke er i stand til at forstå den kompleksitet og nuancer som findes i sproget, og dels at de fleste af os foretrækker at læse tekster skrevet af andre mennesker frem for datamaskiner. 

Derudover bør man også være opmærksom på, at der endnu ikke er lavet meget fors.

Afslutningsvis kan man sige, at kunstig intelligens (AI) sagtens kan bruges til at skrive tekster på dansk – faktisk er det blevet mere og mere almindeligt. Dog er AI ikke det rigtige valg for alle tekster, da der stadig er en del af teksten, som bedre kan udføres af et menneske.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.