Skab øget indtjening med ekstern telefonpasning


Når kunderne foretager henvendelser angående jeres produkter og services, kan det være den effektive telefonbetjening, der sikrer, at der kan konverteres hurtigt efter en telefonsamtale. Nogle gange skal en kunde bare lige have stillet et enkelt spørgsmål inden de vælger at købe et produkt hos jer. Såfremt kunden ikke kan komme igennem telefonen, kan det dermed blive en dyr omgang og koste jer, at kunden i sidste ende løber hen til en anden konkurrent, der er hurtigere til at besvare henvendelser. Dermed er det meget vigtigt, at I altid har den fornødne telefonpasning til at passe på jeres virksomhed, og til at sørge for at imødekomme kundernes og patienterne effektivt og tilfredsstillende. Vi stiller her skarpt på ekstern telefonpasning som et effektivt middel til at få frigivet nogle ressourcer i netop din virksomhed og som en praksis, der sikrer jer, at kunderne forbliver loyale og trofaste overfor jeres virksomhed, brand og produkter og services. 

Effektiv telefonpasning

Når I hyrer en telefonpasser til virksomheden, kan I få jeres konkrete behov opfyldt i forhold til besvarelse af og viderestilling af telefoniske henvendelser fra kunder, samarbejdspartnere og eksterne leverandører. Har I for eksempel en eksport virksomhed, hvor mange eksportører ringer ind med diverse spørgsmål angående transport, told og forsendelse, kan det være helt essentielt, at der sidder en telefonpasser og kan besvare alle opkald hurtigt og også stille om til en relevant medarbejder. Hvis denne medarbejder ikke er til stede, vil der psykologisk falde mere ro på eksportøren, når der sidder en telefonpasser og tager imod besked og giver en vished om, at beskeden videregives så snart, det er muligt og også kan give en besked om, hvornår eksportøren kan forvente at blive ringet op. Det er alt sammen med til at sikre en god kommunikation og sikrer et større arbejdsflow i alle led af arbejdsprocesserne omkring virksomhedens drift. 

Sikr booking af behandling for patienter 

Har du eller I en praksis med ergoterapi, fysioterapi, speciallægepraksis, lægepraksis eller tandlægepraksis, er der noget meget vigtigt over telefonpasningen. Den sikrer, at alle patienter kan komme hurtigt til, både i telefonen og i booking af en vigtig tid, enten planlagt eller akut. En ekstern telefonpasser har også en faglig ekspertise, der gør, at patienterne føler sig imødekommet. 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.